seminaria

Εικόνα-Σώματος και Ψυχοσυναισθηματική Ανάπτυξη του παιδιού

Μια σειρά βιωματικών σεμιναρίων, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που απευθύνονται σε όσους δουλεύουν, ή πρόκειται να δουλέψουν, με παιδιά προσχολικής – σχολικής ηλικίας, με παιδιά με ειδικές ανάγκες και ικανότητες, αλλά και σε όσους εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο της Ψυχικής Υγείας ή της Εκπαίδευσης και θέλουν να εμβαθύνουν στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης. Τα σεμινάρια διαμορφώνονται με βάση το γνωστικο – συναισθηματικό τρόπο μάθησης και περιλαμβάνουν βιωματικό και θεωρητικό μέρος.

Στόχος είναι, να δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν τις δυνατότητές τους, προσεγγίζοντας βιωματικά τη διαδικασία μέσα από την οποία αναπτύσσονται και αλληλεπιδρούν η κινητικότητα, η αντίληψη, η ψυχική οργάνωση και ο λόγος.  Η συνείδηση του Εαυτού και του Άλλου συγκροτείται κατά τα πρώτα έτη της ζωής, παράλληλα με την απαρτίωση της εικόνας του σώματος, μέσα από την εμπειρία των αισθήσεων και της κίνησης. Πρόκειται για μια συνεχή αλληλεπίδραση, που δε σταματά, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Το βιωματικό μέρος των σεμιναρίων αξιοποιεί ακριβώς αυτή την αλληλεπίδραση. Μέσα από το σώμα, την κίνηση και τη χρήση δημιουργικών υλικών, θα συγκεκριμενοποιηθούν  πολύπλοκες έννοιες της αναπτυξιακής θεωρίας  και θα αποσαφηνισθεί ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται στην πράξη. Το Θεωρητικό μέρος ολοκληρώνει τη διαδικασία με εισήγηση και συζήτηση. Παράλληλα με τα σεμινάρια θα λειτουργήσει ομάδα αυτογνωσίας με θέμα «Εικόνες – Σώματος σε κίνηση» και θα δώσει τη δυνατότητα, σε όποιον το επιθυμεί, να συνδέσει τη γνωστική πληροφορία με το προσωπικό βίωμα.

Η βιωματική – γνωστική προσέγγιση μας βοηθά να συγκροτήσουμε μια ευρύτερη άποψη για τα προβλήματα που καλούμαστε να επιλύσουμε. Ταυτόχρονα, βελτιώνει τις επικοινωνιακές μας δεξιότητες, προσδίδει βάθος στον τρόπο με τον οποίο συνάπτουμε μια θεραπευτική ή εκπαιδευτική σχέση και τροφοδοτεί τις επιλογές και τις τεχνικές μας.

Η πληροφορία που θα δοθεί, αντλείται από Χοροθεραπευτικές μεθόδους και πρακτικές, από τη θεωρία της M. Mahler για την εξατομίκευση, καθώς και από νεότερες απόψεις για την ενσώματη νόηση (embodied cognition) και την επικοινωνία.

Θα δοθεί εποπτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης.

Πρόγραμμα σεμιναρίων

17-18 Ιανουαρίου : Σώμα και Εξατομίκευση

Από την κίνηση στην εικόνα – σώματος και από την εικόνα στη σχέση και την επιθυμία του λόγου.  Το σεμινάριο εστιάζει στην κατάκτηση της διάκρισης Εαυτός – Άλλος και τη σταδιακή συγκρότηση του ψυχισμού.

10 ώρες, Παρασκευή 16.00΄-20.00΄ και Σάββατο 11.00΄- 17.00

τιμή: 60 € / 50 € για φοιτητές και όσους παρακολουθούν άλλες δραστηριότητες

Κήτα Έλλη, Χοροθεραπεύτρια, Ψυχολόγος/ Παιδαγωγός

15 Φεβρουαρίου : Έρευνες για την εικόνα- σώματος σε σχέση με το φύλο

Βιωματική παρουσίαση / συζήτηση

3 ώρες, Σάββατο 18.00΄- 21.00’

τιμή: δωρεάν για τους έχοντες παρακολουθήσει το πρώτο σεμινάριο

Κήτα Έλλη, Χοροθεραπεύτρια, Ψυχολόγος/ Παιδαγωγός

21-22 Μαρτίου: Εξελικτική κίνηση

Το σωματικό υπόβαθρο της γνωστικής κατηγοριοποίησης. Από την κίνηση στη χειρονομία και από τη χειρονομία στο λόγο. Το σεμινάριο εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η σωματική εμπειρία αντανακλάται στη γλώσσα και υποστηρίζει τις γνωστικές λειτουργίες.

10 ώρες, Παρασκευή 16.00΄-20.00΄ και Σάββατο 11.00΄- 17.00΄

τιμή: 60 € / 50 € για φοιτητές και όσους παρακολουθούν άλλες δραστηριότητες

Φωτεινή Αθανασιάδου, Χορο-Κινητική Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδευτικός

Κήτα Έλλη, Χοροθεραπεύτρια, Ψυχολόγος-Παιδαγωγός

11-12 Απριλίου: Εικόνα – σώματος και δημιουργικότητα

Από την αίσθηση στην κίνηση, στο συναίσθημα και στη φαντασία. Μια διαδρομή που τα παιδιά κάνουν αβίαστα. Ξεκινώντας από την αίσθηση και την κίνηση του σώματος μπορούμε να χτίσουμε «δημιουργικές δραστηριότητες» ή / και να διευκολύνουμε τη μάθηση, αξιοποιώντας τα υλικά που βρίσκονται πάντα στη διάθεσή μας : το Χώρο, το Χρόνο και τη Βαρύτητα.

6 ώρες, Σάββατο 11.00’ – 17.00΄

τιμή: 60 € / 50 € για φοιτητές και όσους παρακολουθούν άλλες δραστηριότητες

Μπιτζαράκη Αγγελική, Χοροθεραπεύτρια, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Εμψυχώτρια  Ομάδων.

Κήτα Έλλη, Χοροθεραπεύτρια, Ψυχολόγος-Παιδαγωγός

17 ΜαΐουΑπό την εικόνα στις εικόνες: σώμα και ρόλοι στην οικογένεια

Οι ρόλοι που μας αποδίδονται ή/και που αναλαμβάνουμε μέσα στην οικογένεια, από την παιδική ηλικία μέχρι και την ενηλικίωση, ενσωματώνονται και αλληλεπιδρούν με την εικόνα που έχουμε για το σώμα μας.

6 ώρες, Σάββατο 11.00’ – 17.00΄

τιμή: 60 € / 50 € για φοιτητές και όσους παρακολουθούν άλλες δραστηριότητες

Βίκυ Βάββα, Παιδαγωγός θεάτρου & θεατρικού παιχνιδιού – σύμβουλος ψυχικής υγείας, δραματοθεραπεύτρια

Κήτα Έλλη, Χοροθεραπεύτρια, Ψυχολόγος-Παιδαγωγός

Comments are closed.