ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Τι είναι η Αυθεντική Κίνηση

Μπαίνω σε κίνηση. Αισθάνομαι, ανακαλύπτω, εκπλήσσομαι. Πειραματίζομαι, κατασκευάζω, συνθέτω. Φαντάζομαι, δημιουργώ, ανταλλάσσω. Δημιουργώ με έναυσμα την ομάδα, τις αισθήσεις και την κίνηση, σε συνάρτηση με το Χρόνο, το Χώρο ,τη Βαρύτητα.

Ακολουθώ τη ροή. Συνδιαλέγομαι με τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο. Δημιουργώ με έναυσμα το χρώμα, την ποίηση, τη μουσική…

Καταδύομαι στο σώμα. Εμπεδώνω τη δυναμική σχέση κινούμενος- μάρτυρας. Επιτρέπω την ανάδυση των μορφών, συγκρατώ και  μορφοποιώ. Δημιουργώ με έναυσμα τις εσωτερικές εικόνες.

Η Αυθεντική Κίνηση είναι μια ιδιαίτερη χοροθεραπευτική πρακτική που αναπτύχθηκε μετά το 1960 από τη Mary Whitehouse. Αντλεί τις αρχές της από τις αντιλήψεις της Mary Wigman για τον εκφραστικό χορό και από την ψυχολογική προσέγγιση του Karl Jung.

Η Αυθεντική Κίνηση μας οδηγεί σε μια διαδρομή προς τον πυρήνα της δημιουργικότητας, ο οποίος πάλλεται πίσω και πέρα από την τεχνική, πίσω και πέρα από το ωραίο και το άσχημο, το σωστό και το λάθος. Η διαδρομή αυτή ορίζεται ως «κατάδυση στο σώμα» και πραγματοποιείται μέσα από δύο βασικές θέσεις: του κινούμενου και του μάρτυρα της κίνησης.

Στην εφαρμογή της μπορεί κανείς να αναγνωρίσει κάποια κοινά στοιχεία με τον Αυτοσχεδιασμό. Ωστόσο η Αυθεντική Κίνηση διαθέτει εργαλεία που μας επιτρέπουν να φτάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Ασκούμαστε όχι μόνο σε ένα διαφορετικό είδος κίνησης/ δράσης, αλλά και σε ένα διαφορετικό τρόπο πρόσληψης. Μαθαίνουμε να ακούμε και να βλέπουμε, αποσύροντας τους περιορισμούς, που θέτουν η κριτική στάση και οι προβολές μας.

Το υλικό που προκύπτει από την κίνηση και τη μαρτυρία, μορφοποιείται στη συνέχεια με διάφορους τρόπους (κείμενα, χρώματα, μουσική, χορογραφίες…) και μπορεί να τροφοδοτήσει κάθε είδους δημιουργική διαδικασία όπως είναι η τέχνη, αλλά και η ίδια η ζωή.

Comments are closed.