Εργαστήριο Χοροθεραπείας και Δημιουργικών Τεχνών

Το Εργαστήριο Χοροθεραπείας και Δημιουργικών Τεχνών “baobab” είναι ταυτόχρονα χώρος και διαδικασία. Αναπτύσσεται με πυρήνα τη Χοροθεραπεία και φιλοξενεί πρακτικές οι οποίες, με άμεσο και σωματικό τρόπο, θέτουν σε κίνηση δημιουργικές διεργασίες έκφρασης, επικοινωνίας και σύνθεσης:

Σεμινάρια – Εργαστήρια – Ομάδες Αυτογνωσίας – Θεραπευτικές Ομάδες 

• Τα Σεμινάρια έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα

• Τα Εργαστήρια είναι ποικίλα και συχνά έχουν πειραματικό – εξερευνητικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενό τους εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι αναφέρονται κάθε φορά.

• Οι Ομάδες Αυτογνωσίας συγκεντρώνονται γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα και έχουν προσδιορισμένη χρονική διάρκεια. Το περιεχόμενό τους εξυπηρετεί το στόχο της Αυτογνωσίας και διαμορφώνεται από τα μέσα που επιλέγονται κάθε φορά, αλλά και από την αλληλεπίδραση της ομάδας.

• Η Θεραπευτική Ομάδα εξυπηρετεί την προσωπική ανάπτυξη των μελών της. Το περιεχόμενό της διαμορφώνεται από τα αιτήματα, τις ανάγκες και την αλληλεπίδραση των μελών και καλύπτεται από τον όρο της εχεμύθειας.

Οι δραστηριότητές του οργανώνονται μέσα στα πλαίσια δύο μεγάλων κλάδων:

Α) Κίνηση και Συνείδηση

Ο κόσμος μας αλλάζει. Βρισκόμαστε συχνά στην ανάγκη να διαχειριστούμε απότομες και ξαφνικές κοινωνικές και προσωπικές αλλαγές που προκαλούνε σύγχυση. Νοιώθουμε ότι δεν ξέρουμε «προς τα πού να πάμε», «πού να σταθούμε», «πώς να βαδίσουμε στη ζωή». Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, η Χοροθεραπεία μεταφέρει το μήνυμα ότι όταν «κινούμαστε ενσυνείδητα» μπορούμε να βρούμε τις αναγκαίες απαντήσεις για τις προκλήσεις του σήμερα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι ομάδες και τα εργαστήρια Χοροθεραπείας καθώς και οι Θεραπευτικές Συνεδρίες, για όσους αναζητούν την ενσυνείδητη κίνηση στην προσωπική τους ζωή.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και δράσεις ανοιχτές στην κοινότητα, όπως το project «Δημοκρατία των Σωμάτων», με στόχο την συμμετοχή στη διαμόρφωση συλλογικής ενσυνείδητης κίνησης.

Β) Κίνηση και Δημιουργικότητα. 

Η ενότητα αυτή είναι μια «διεργασία», ένα “work in progress”. Βασίζεται στη δουλειά με το σώμα και την κίνηση και εξελίσσεται μέσα από εναλλαγή μελέτης (εσωτερικός χώρος) και δράσης (εξωτερικός χώρος). Τα εργαστήρια και τα σεμινάρια που τροφοδοτούν αυτή τη διαδικασία είναι αυτόνομα και ποικίλα. Ωστόσο εγγράφονται μέσα σε ένα συνεχές που επεξεργάζεται και την εσωτερική μας σχέση με τη δημιουργικότητα και τις δυνατότητες δημόσιας έκφρασης , διαλόγου και αλληλεπίδρασης. Παράλληλα με τα εργαστήρια και τα σεμινάρια, το baobab θα φιλοξενήσει στα πλαίσια του «Κίνηση και Δημιουργικότητα» δρώμενα λόγου και τέχνης, από δημιουργούς που επιθυμούν να  παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε μικρό κοινό και σε συνθήκη διάδρασης.

Σεμινάρια – Εργαστήρια – Ομάδες Αυτογνωσίας – Θεραπευτικές Ομάδες

Τα Σεμινάρια έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα

Τα Εργαστήρια είναι ποικίλα και συχνά έχουν πειραματικό – εξερευνητικό χαρακτήρα. Το περιεχόμενό τους εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι αναφέρονται κάθε φορά.

Οι Ομάδες Αυτογνωσίας συγκεντρώνονται γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα και έχουν προσδιορισμένη χρονική διάρκεια. Το περιεχόμενό τους εξυπηρετεί το στόχο της Αυτογνωσίας και διαμορφώνεται από τα μέσα που επιλέγονται κάθε φορά, αλλά και από την αλληλεπίδραση της ομάδας.

Η Θεραπευτική Ομάδα εξυπηρετεί την προσωπική ανάπτυξη των μελών της. Το περιεχόμενό της διαμορφώνεται από τα αιτήματα, τις ανάγκες και την αλληλεπίδραση των μελών και καλύπτεται από τον όρο της εχεμύθειας.

Comments are closed.