ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τι είναι η Χοροθεραπεία

«Καμία αλλαγή δεν προκύπτει χωρίς να παρατηρηθεί κάποιο είδος κίνησης»

Α. Αϊνστάιν

Η Χοροθεραπεία ανήκει στον κλάδο των Θεραπειών μέσω Τέχνης. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ, το 1940.  Αξιοποιεί την κίνηση και το χορό ως μέσο συσχέτισης και επικοινωνίας, για να προωθήσει την υγεία ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο της Χοροθεραπευτικής πρακτικής, η κίνηση δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα. Είναι συνώνυμο της  ζωής και της αλλαγής, είναι η έκφραση και η παρουσία του εαυτού μας μέσα στον κόσμο. Το σώμα μας είναι φορέας νοήματος, εμπειρίας και γνώσης ενώ η κίνηση είναι μη-λεκτική «γλώσσα», αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Κάθε χοροθεραπευτική συνάντηση είναι ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, μια διαδικασία, μέσα από την οποία ο καθένας αναγνωρίζει, διευρύνει, απελευθερώνει και επεκτείνει την προσωπική του κίνηση / έκφραση.

Ο / Η Χοροθεραπεύτρια δεν διδάσκει μια συγκεκριμένη κινησιολογία, δεν αναλύει, δεν κριτικάρει. Προτείνει τρόπους που βοηθούν όποιον/α επιθυμεί, να βρει τη δική του, προσωπική «γλώσσα», τη δική του «διάλεκτο»  για να συνδιαλέγεται με το σώμα του, να το εκτιμάει, να το χαίρεται και να το εμπιστεύεται.

Η Χοροθεραπεία απευθύνεται σε όλους και εφαρμόζεται σε ατομικές η / και ομαδικές συναντήσεις .

Η Χοροθεραπεία στο baobab

Ι. «Κίνηση και Συνείδηση»

Μια ενότητα εργαστηρίων που απευθύνεται σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τη Χοροθεραπεία. Τα εργαστήρια και οι ομάδες που εντάσσονται σ’ αυτή την ενότητα είναι αυτοτελή. Το καθένα έχει διαφορετικό στόχο και διάρκεια. Στο σύνολό τους όμως, αποτελούν μια ενιαία διαδρομή που συνδέει τη συνείδηση του σώματος με τη συνείδηση του εαυτού και την αυτογνωσία.

Σωματική Επίγνωση: 12 δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις – συντονίζει η Έλλη Κήτα, Χοροθεραπεύτρια και Ψυχολόγος / Παιδαγωγός

Εικόνα του Σώματος και Αυτογνωσία: 5 μηνιαίες συναντήσεις  των 5 ωρών- συντονίζει η Έλλη Κήτα, Χοροθεραπεύτρια και Ψυχολόγος / Παιδαγωγός

ΙΙ. Ατομικές συναντήσεις Χοροθεραπείας

Τι είναι η Χοροθεραπεία

«Καμία αλλαγή δεν προκύπτει χωρίς να παρατηρηθεί κάποιο είδος κίνησης» 

Α. Αϊνστάιν

Η Χοροθεραπεία ανήκει στον κλάδο των Θεραπειών μέσω Τέχνης.

«Γεννήθηκε» μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα στις μεγάλες Ψυχιατρικές μονάδες των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Έκτοτε, αναπτύχθηκε σε ιδιαίτερο τομέα που διαθέτει ιδιαίτερα θεωρητικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά εργαλεία.  Αξιοποιεί την κίνηση και το χορό ως μέσο συσχέτισης και επικοινωνίας, για να προωθήσει την υγεία ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο της Χοροθεραπευτικής πρακτικής, η κίνηση δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα. Είναι συνώνυμο της  ζωής και της αλλαγής, είναι η έκφραση και η παρουσία του εαυτού μας μέσα στον κόσμο. Το σώμα μας είναι φορέας νοήματος, εμπειρίας και γνώσης ενώ η κίνηση είναι μη-λεκτική «γλώσσα», αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Κάθε χοροθεραπευτική συνάντηση, ατομική ή ομαδική, είναι ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, μια διαδικασία, μέσα από την οποία ο καθένας αναγνωρίζει, διευρύνει, απελευθερώνει και επεκτείνει την προσωπική του κίνηση/ έκφραση.

Ο/ Η Χοροθεραπεύτρια δεν διδάσκει μια συγκεκριμένη κινησιολογία, δεν αναλύει, δεν κριτικάρει. Προτείνει τρόπους που βοηθούν όποιον/α επιθυμεί, να βρει τη δική του , προσωπική «γλώσσα», τη δική του «διάλεκτο»  για να συνδιαλέγεται με το σώμα του, να το εκτιμάει, να το χαίρεται και να το εμπιστεύεται.

«Στέκομαι στα πόδια μου», «ανοίγει η καρδιά μου», «δίνω το χέρι μου» είναι μερικές από τις μεταφορές που χρησιμοποιούμε, για να εκφράσουμε αυτό που μας συμβαίνει. Ο λόγος και η γλώσσα βασίζονται στη σωματική εμπειρία. Μέσα από τη Χοροθεραπεία «κάνουμε τα λόγια μας πράξη». Έτσι, έχουμε την ευκαιρία να εκφράσουμε, να αποσαφηνίσουμε και να συγκεκριμενοποιήσουμε καταστάσεις και επιλογές που μας προβληματίζουν.

Η Χοροθεραπεία , όπως και όλες οι Θεραπείες μέσω Τέχνης, συνθέτει την μέθοδο και την οργάνωση της Επιστήμης, με την πολυχρωμία και την έμπνευση της Τέχνης. Έτσι, η εφαρμογή της μπορεί να ανταποκριθεί σε μια ευρύτατη γκάμα αναγκών: από τη θεραπευτική υποστήριξη κλινικών περιπτώσεων μέχρι την διευκόλυνση της  δημιουργικής έκφρασης υγιών ατόμων και καλλιτεχνικών ομάδων. Οι τρόποι και οι τεχνικές αλλάζουν, αλλά, παραμένει ο κοινός παρονομαστής της επαφής με το σώμα και την κίνηση.

Άρθρα:

• τι είναι η χοροθεραπεία

το δέντρο της χοροθεραπείας

Η Χοροθεραπεία στην Ελλάδα.

Η Χοροθεραπεία άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα από το 1980 και μετά, σε Δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Νοέμβριο του 1993, ιδρύθηκε η Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδος, εγκεκριμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χοροθεραπευτών.  Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για τη διάδοση της ειδικότητας στην Ελλάδα, η Ένωση διοργανώνει  τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και διπλωματική εργασία.

Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδος www.gadt.gr

Comments are closed.