Ατομικές συνεδριές Χοροθεραπείας

Ι. Ατομικές συνεδρίες Χοροθεραπείας

Για όποιον επιθυμεί να δουλέψει προσωπικά ζητήματα με τη χοροθεραπευτική πρακτική. Η συνεδρία διαρκεί μιάμιση ώρα και ο αριθμός των συναντήσεων είναι ανοιχτός.

ΙΙ. «Σε 5 Βήματα»

Ζέσταμα- Εκτόνωση- Θέμα- Επικέντρωση- Κλείσιμο. Ένα σχήμα 5 ατομικών συναντήσεων που απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να δουλέψει εστιασμένα, για την επίλυση ενός συγκεκριμένου θέματος, όπως μια απόφαση, μια αλλαγή, η μία σχέση. Μετά την πρώτη διερευνητική συνάντηση, η Χοροθεραπεύτρια προτείνει τα βήματα της διαδικασίας μέσα από την οποία ο ενδιαφερόμενος θα αντλήσει πληροφορία για το θέμα του, αξιοποιώντας την κίνηση και άλλα εκφραστικά μέσα. Η πυκνότητα των συναντήσεων ορίζεται από κοινού με τον ενδιαφερόμενο (κάθε εβδομάδα ή κάθε 10 μέρες) και διαρκούν μιάμιση ώρα.

Έλλη Κήτα, Χοροθεραπεύτρια και Ψυχολόγος/Παιδαγωγός

Comments are closed.