Χοροθεραπεία σε ομάδα

Η Χοροθεραπευτική Ομάδα χαρακτηρίζεται από ζωντανή και ζεστή αλληλεπίδραση, από δημιουργικότητα και φαντασία. Το περιβάλλον αυτό υποστηρίζει την εμπιστοσύνη και διευκολύνει την έκφραση και τις επιθυμητές αλλαγές.

Comments are closed.